EVDEN EVE NAKL?YAT

EVDEN EVE NAKL?YAT

EVDEN EVE NAKL?YAT

Evden Eve Nakliyat ?irketi tüm ev e?yalar?n? paketleyip yeni evinize ta??r. Yani siz hiç elinizi sürmeden tüm ta??may? yaparlar. Ancak her hizmetin bir kar??l??? vard?r.

E?er daha uygun fiyatlar ar?yorsan?z mutfak e?yalar? ve giysilerinizi siz paketleyin. Firmaya sadece mobilya ve beyaz e?yalar? paketleme kals?n. Firma beyaz e?ya ve mobilyalar?n demontaj?n? yapar paketler ve yeni evde de kurulumunu yapar.

?unu unutmay?n tüm paketleme i?lerini nakliyat firmas? yapt???nda, yeni evde kolileri aç?p içindekileri yerlerine tek tek dizme i?ini yapmazlar. Kolileri açma i?ini size b?rak?r.

E?er kolileri aç?p yerle?tirme hizmeti istiyorsan?z bunu firmadan talep edin. Bu hizmet standart hizmete dahil de?ildir.

Asansörlü nakliyat hizmeti istiyorsan?z bu hizmetin her ?ehirde farkl? bir fiyat tarifesi vard?r. Bunu firman?zla görü?meyi ihmal etmeyin.

Fiyata Etki Eden Di?er Faktörler

Kamyon ile bina giri?i aras? mesafe 20 metreden fazla olursa firma bu mesafe içi ilave Ücret talebinde bulunur. Özellikle sitelere yap?lan ta?malarda bu sorun s?kl?kla ya?anmaktad?r. Nakliyat kamyonu site içine giremeyince olu?an mesafe için ilave ödeme yapman?z gerekir.

Piyano veya para kasas? gibi özel ve a??r bir e?yan?z varsa bu e?yan?n ta??nmas? da ilave ücret gerektirir.

Duvar delme gerektiren montaj i?lerini nakliyat firmalar?n?n büyük ço?unlu?u yapmaz. Böyle bir hizmet istiyorsan?z firmadan bunu talep etmeniz gerekir.

Teklif Al

Formu doldurun ardından sizi arayalım.